Phong tục đổi vợ của bộ lạc Ovahimba và Ovazemba

Bộ lạc Ovahimba và Ovazemba là những bộ lạc truyền thống sống tại khu vực Nam Phi và Bắc Namibia. Họ có một phong tục đổi vợ đặc biệt gọi là “okujepisa omukazendu” hoặc “Elongation Ceremony”.

Theo truyền thống, khi một người đàn ông trong bộ lạc Ovahimba và Ovazemba muốn cưới một người phụ nữ đã lập gia đình, anh ta phải đề xuất việc đổi vợ cho vợ của người đó. Sau đó, các bên sẽ thảo luận về điều kiện và tiến hành lễ cưới mới.

Trong lễ đổi vợ, người đàn ông phải đưa cho vợ của người khác một số quà tặng và phải thể hiện sự tôn trọng đối với vợ cũng như gia đình của vợ. Sau đó, người đàn ông sẽ trở thành chồng của vợ mới và người đàn ông trước đó sẽ trở thành chồng của vợ cũ của anh ta.

Phong tục này được coi là một phần của văn hóa và truyền thống của bộ lạc Ovahimba và Ovazemba. Mặc dù đây là một phong tục lâu đời, nhưng hiện nay nó đang dần bị thay thế bởi những nghi thức khác.

Viết một bình luận