Phong tục đổi vợ của bộ lạc Ovahimba và Ovazemba

Bộ lạc Ovahimba

Bộ lạc Ovahimba và Ovazemba là những bộ lạc truyền thống sống tại khu vực Nam Phi và Bắc Namibia. Họ có một phong tục đổi vợ đặc biệt gọi là “okujepisa omukazendu” hoặc “Elongation Ceremony”. Theo truyền thống, khi một người đàn ông trong bộ lạc Ovahimba và Ovazemba muốn cưới một người phụ … Đọc tiếp