Đóng gộp một lần để hưởng lương hưu?

16/02/2016 03:01

“Tôi 50 tuổi, tham gia BHXH 15 năm. Nay sức khỏe kém, tôi muốn xin nghỉ việc và đóng tiếp BHXH 1 lần cho 5 năm còn lại để lĩnh lương hưu có được không?

Trung Kiên ([email protected])

Đóng gộp một lần để hưởng lương hưu?

Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Trường hợp của ông, nếu không tiếp tục đi làm để tham gia BHXH bắt buộc thì có thể tham gia BHXH tự nguyện cho đủ thời gian đóng BHXH (20 năm). Tuy nhiên, để được hưởng lương hưu, ông phải đủ tuổi đời theo quy định là 60. Về việc đóng BHXH 1 lần, theo quy định tại Nghị định 134/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15-2-2016), người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi có thể đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để được hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng).

Theo www.nld.com.vn

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.