Điểm trung bình thi THPT quốc gia 2018: Giáo dục công dân cao nhất, tiếng Anh thấp nhất

11/07/2018 11:19

Môn tiếng Anh có điểm trung bình thấp nhất với 3.7; trong khi điểm của môn Giáo dục công dân là 7,1. Có tới 6 trong 8 môn thi điểm trung bình dưới 5.

-Theo dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018, Môn tiếng Anh có điểm trung bình thấp nhất, tiếp đó là môn Lịch sử. Môn Toán có điểm trung bình là 4,7. 6 trong 8 môn thi có điểm trung bình môn dưới 5.

Từ dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018, phân tích ban đầu của VietNamNet cho thấy:

Môn Ngữ văn có điểm trung bình môn là 5,4

Môn Vật lý có điểm trung bình môn là 4,9

Môn Hóa có điểm trung bình môn 4,8

Môn Sinh học có điểm trung bình môn 4,6

Môn Sử có điểm trung bình môn là 3,8

Môn Địa có điểm trung bình môn là 5,5

Môn tiếng Anh có điểm trung bình môn là 3,7. Đây là môn có điểm trung bình môn thấp nhất.

Môn Giáo dục công dân có điểm trung bình môn cao nhất là 7,1.

Điểm trung bình thi THPT quốc gia 2018: Giáo dục công dân cao nhất, tiếng Anh thấp nhất
Điểm trung bình thi THPT quốc gia 2018: Giáo dục công dân cao nhất, tiếng Anh thấp nhất
Điểm trung bình môn các môn thi THPT quốc gia 2018

Vũ Dung - Lê Huyền

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.