Người Việt kiếm tiền trong thời đại dịch ở Mỹ

Trong thời điểm đại dịch trên toàn thế giới, đi làm việc giao thức ăn ở Mỹ kiếm tiền có nguy hiểm và có khó hay và có nên hay không thì cũng tuỳ vào quan điểm của mỗi người. Việc làm giao thức ăn là việc làm tự do, muốn làm giờ nào thì làm, muốn nghỉ giờ nào thì nghỉ, rất tốt cho ai thích tự do, tốt cho sinh viên và những người muốn làm kiếm thêm tiền trong thời gian rỗi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *