Nhà Cường đôla tiếp tục chìm vì thua lỗ

15/11/2012 07:40

Trong quý III, QCG báo lỗ ròng hợp nhất 468 triệu đồng. Nếu so cùng kỳ, khoản lỗ này chỉ bằng 1/60 khoản lỗ mà QCG tổn thất năm ngoái. Riêng chi phí lãi vay đã giảm 40%, còn hơn 11 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 9 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3/2012 của QCG đạt 59,77 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Năm nay, QCG không có khoản giảm trừ, trong khi năm ngoái, giảm trừ doanh thu lên đến 1,92 tỷ đồng..

Với giá vốn hàng bán, dịch vụ giảm từ 46,5 tỷ đồng xuống còn 40,58 tỷ đồng đã giúp tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần giảm mạnh từ 88,15% của năm ngoái xuống còn gần 68% trong quý III năm nay. Do vậy, lãi gộp quý III tăng đáng kể từ 6,25 tỷ đồng lên 19,18 tỷ đồng.

Áp lực nợ lên Quốc Cường Gia Lai đã được giảm nhẹ hơn so năm ngoái.

Phần áp lực nợ lên QCG dường như được giảm nhẹ hơn so quý III năm ngoái. Kỳ này, chi phí tài chính giảm còn bằng 40,7% cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay đã giảm 40%, còn hơn 11 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đã giảm, bằng 62,48% so cùng kỳ năm ngoái.

Duy hoạt động bán hàng được đẩy mạnh, kéo chi phí này lên 4,84 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ 2011.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản chi phí khác, QCG báo lỗ ròng hợp nhất cuối quý 468 triệu đồng. Nếu so cùng kỳ, khoản lỗ này chỉ bằng 1/60 khoản lỗ mà QCG tổn thất năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng, công ty lỗ 2,64 tỷ đồng so mức lãi ròng 9 tháng đầu năm 2011 là 34,4 tỷ đồng.

Nguồn: QCG/Dân trí.

(Theo Dân trí)

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.