Đồng phục tiếp viên hàng không thay đổi như thế nào trong 100 năm qua?

22/02/2019 03:52

Trong 100 năm, trang phục của tiếp viên hàng không luôn bám sát xu hướng thời trang, quan niệm kinh doanh và sẽ còn thay đổi trong tương lai.

Trong 100 năm, trang phục của tiếp viên hàng không luôn bám sát xu hướng thời trang, quan niệm kinh doanh và sẽ còn thay đổi trong tương lai.


Video: Condé Nast Traveler

(Theo Zing)

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.