Dự thảo môn Tin học chương trình giáo dục phổ thông mới

03/02/2018 11:50

Dưới đây là dự thảo môn Tin học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dưới đây là dự thảo môn Tin học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Ở chương trình phổ thông mới, Tin học là môn bắt buộc có phân hóa, xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 9 thay vì là môn tự chọn như chương trình hiện hành. Ở cấp THPT, Tin học là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Môn Tin học giữ vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại thông tin, kết nối và toàn cầu hóa; hỗ trợ đắc lực học sinh tự học và tập nghiên cứu; tạo cơ sở vững chắc cho việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, phục vụ phát triển nội dung kiến thức mới, triển khai phương thức giáo dục mới và hiện đại cho tất cả các môn học.

Ban Giáo dục

Dự thảo mônKhoa học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Khoa học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Lịch sửcấp THPT chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Lịch sửcấp THPT chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo mônLịch sử và Địa lý cấpTHCS chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảomônLịch sử và Địa lý cấpTHCS chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo mônLịch sử và Địa lý cấp tiểu học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo mônLịch sử và Địa lý cấp tiểu học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo mônTự nhiên và Xã hội chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Tự nhiên và Xã hội chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Giáo dục công dân chương trình phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Giáo dục công dân chương trình phổ thông mới.

Dự thảo mônToán chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo mônToán chương trình giáo dục phổ thông mới.

Công bố dự thảo 20 chương trình môn học phổ thông mới

Chiều 19/1, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo chương trình môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.