Dự thảo môn Giáo dục thể chất chương trình giáo dục phổ thông mới

03/02/2018 11:51

Dưới đây là dự thảo môn Giáo dục thể chất chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dưới đây là dự thảo môn Giáo dục thể chất chương trình giáo dục phổ thông mới.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Trong chương trình phổ thông mới, Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12, đảm nhiệm một trong bốn mặt giáo dục Đức - Trí - Thể - Mỹ.

Giáo dục thể chất góp phần hình thành các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cho học sinh; đồng thời, thông qua việc trang bị kiến thức về sức khoẻ, quản lý sức khỏe và rèn luyện, học sinh biết thích ứng với các điều kiện sống, lạc quan và chia sẻ với mọi người; có cuộc sống khoẻ mạnh về thể lực và tinh thần.

Thông qua hoạt động thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường, học sinh có ý thức tự giác, sống có trách nhiệm, tự tin, trung thực, dũng cảm, có tinh thần hợp tác thân thiện, thể hiện khát khao vươn lên, từ đó có những định hướng cho tương lai phù hợp với năng lực, sở thích cá nhân, đáp ứng xu thế hội nhập toàn cầu.


Ban Giáo dục

Dự thảo mônTin học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Tin học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo mônKhoa học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Khoa học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Lịch sửcấp THPT chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Lịch sửcấp THPT chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo mônLịch sử và Địa lý cấpTHCS chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảomônLịch sử và Địa lý cấpTHCS chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo mônLịch sử và Địa lý cấp tiểu học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo mônLịch sử và Địa lý cấp tiểu học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo mônTự nhiên và Xã hội chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Tự nhiên và Xã hội chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Giáo dục công dân chương trình phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Giáo dục công dân chương trình phổ thông mới.

Dự thảo mônToán chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo mônToán chương trình giáo dục phổ thông mới.

Công bố dự thảo 20 chương trình môn học phổ thông mới

Chiều 19/1, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo chương trình môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Dự thảo môn Ngữ văn

Dưới đây là dự thảo môn Ngữ văn chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ GD-ĐT công bố chiều 19/1.

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.