Hoa đẹp ở Mỹ

Giống hoa mười giờ này thường trổ vào tháng 3 đến tháng 4 hàng năm, và trông rất đẹp, khiến nhiều người không thể không nhìn khi đi ngang qua chúng.

Bạn có thể xem video của một người Việt sống ở Hoa Kỳ quay lại vườn hoa trồng sau nhà khiến nhiều người thích thú:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *