20 điểm mới được nộp hồ sơ vào sư phạm Toán, Hóa

18/07/2018 23:18

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố ngưỡng điểm xét tuyển năm 2018. Thí sinh muốn xét tuyển vào sư phạm Toán, Hóa phải có điểm từ 20 trở lên.

Điểm sàn từng ngành cụ thể như sau:

20 điểm mới được nộp hồ sơ vào sư phạm Toán, Hóa

Phương án tuyển sinh từ kì thi THPT quốc gia chiếm 70% chỉ tiêu. Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (từng bài thi/môn thi chấm theo thang điểm 10) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. ĐXT= ĐM1+ ĐM2+ ĐM3+ ĐUT

Trong đó: ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân; ĐM1, ĐM2,ĐM3: Điểm bài thi/môn thi thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển; ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả trúng tuyển được xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau. Trường sử dụng điều kiện phụ trong xét tuyển. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Lê Huyền

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.