Chương trình học bổng VEF năm 2014

02/11/2012 02:56

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) thông báo chương trình học bổng VEF năm 2014.

Theo đó, năm 2014, quỹ này dự định cấp 45 học bổng cho công dân Việt Nam nghiên cứu sau đại học tại Hoa Kỳ.

Học bổng được xét chọn dựa trên thành tích học tập, trình độ tiếng Anh, tiềm năng đóng góp cho giáo dục và nghiên cứu khoa học...

Xem chi tiết chương trình học bổng tại đây

Đan Thảo

Theo Báo Giáo dục & Thời đại

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.