Tủ lạnh 3 cửa chuẩn châu Âu có gì khác biệt?

17/05/2018 06:23

Cách nào có đủ không gian trữ lượng thực phẩm lớn, làm thế nào để thực phẩm bảo quản được lâu mà vẫn tươi ngon… Những chuyện ‘làm khó’ bà nội trợ đã có cách giải quyết, với thế hệ tủ lạnh mới 3 cửa, 3 dàn lạnh độc lập.

Cách nào có đủ không gian trữ lượng thực phẩm lớn, làm thế nào để thực phẩm bảo quản được lâu mà vẫn tươi ngon… Những chuyện ‘làm khó’ bà nội trợ đã có cách giải quyết, với thế hệ tủ lạnh mới 3 cửa, 3 dàn lạnh độc lập.

Lệ Thanh

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.