Quận Bình Tân, TP HCM: Hồ sơ trễ hẹn chủ yếu "dính" đến đất đai

09/04/2018 10:00

"Quận đã triển khai thủ tục một cửa nên cán bộ không nên nhận hộ sơ trực tiếp. Đa số hồ sơ trễ hẹn là liên quan đến đất đai" - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân (TP HCM) Phạm Thị Ngọc Diệu cho biết

Theo bà Diệu, trong năm 2017, quận Bình Tân đã có hai sáng kiến, giải pháp được TP HCM công nhận, đó là niêm yết các thủ tục hành chính bằng văn bản điện tử trên màn hình cảm ứng và thành lập tổ tư vấn dịch vụ công trực tuyến tại các khu phố.

Để duy trì, phát huy tốt hơn nữa trong nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, bà Diệu đề nghị các đơn vị trước tiên tự cải cách, kiểm soát mình.

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của quận Bình Tân đã đăng ký với TP có 3 giải pháp, sáng kiến. Đó là, xây dựng một bộ phận trực tiếp hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến (nâng tỉ lệ nộp hồ sơ trực tuyến lên cao); thực hiện việc liên thông cấp số nhà, trả hồ sơ trực tuyến (thực hiện cấp độ 4); liên thông việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế…

Khi triển khai kế hoạch các đơn vị có ít nhất là một sáng kiến, không lấy sáng kiến của quận đã đăng rồi làm sáng kiến của mình.

Ngoài ra, bà Phạm Thị Ngọc Diệu đề nghị các đơn vị trực thuộc kiểm tra lại các hồ sơ niêm yết, kiểm tra lại xem có hồ sơ trễ hẹn hay không. "Quận đã triển khai thủ tục một cửa nên cán bộ không nên nhận hộ sơ trực tiếp. Đa số hồ sơ trễ hẹn là liên quan đến đất đai" - bà Phạm Thị Ngọc Diệu nói.

TRƯỜNG HOÀNG

Theo www.nld.com.vn

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.