Ông Nguyễn Thành Phong làm Tổ trưởng Tổ công tác Thủ Thiêm

17/07/2018 11:00

Thành ủy TP HCM vừa có thông báo về xem xét, giải quyết các trường hợp kiến nghị, khiếu nại liên quan đến việc thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Cụ thể, Thành ủy TP HCM thành lập tổ công tác giải quyết các trường hợp kiến nghị, khiếu nại liên quan công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (gọi tắt là Tổ công tác Thủ Thiêm).

Tổ công tác do Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong làm Tổ trưởng; Tổ phó là Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách đô thị.

Ngoài ra, thành viên Tổ công tác Thủ Thiêm còn có 2 đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Ban Pháp chế HĐND TP, Sở Tư pháp TP, Sở Xây dựng TP; Sở TN-MT, Sở QH-KT, Sở Tài Chính; Thanh tra TP, Hội đồng Thẩm định bồi thường TP, Trưởng Ban Quản lý đầu tư xây dựng KĐTMTT và Chủ tịch UBND quận 2.

Theo đó, đối với các trường hợp khiếu nại liên quan đến nội dung nằm trong hay ngoài ranh quy hoạch KĐTMTT, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ và có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và trong vòng 1 tháng, UBND TP HCM phải có văn bản trả lời hộ dân.

Đối với các trường hợp khiếu nại việc xác nhận hiện trạng sử dụng đất không đúng, tổ công tác có trách nhiệm rà soát, kiểm tra hồ sơ kê khai của hộ dân và xác nhận của chính quyền quận 2 để đề xuất xử lý xác nhận hiện trạng theo đúng thực tế và quy định pháp luật. Đồng thời Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Chủ tịch UBND quận 2 thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định ban hành. Việc này phải hoàn thành chậm nhất 45 ngày sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đối với các trường hợp được xác nhận hiện trạng sử dụng đất đúng quy định nhưng có khiếu nại về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không hợp lý, tổ công tác rà soát từng hồ sơ tại thời điểm bồi thường có đúng chính sách quy định hay không. Việc này hoàn thành chậm nhất sau 60 ngày kể từ khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đối với các trường hợp đã chấp hành di dời và bàn giao mặt bằng nhưng hiện nay vẫn đang kiến nghị, khiếu nại về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cho rằng còn bất hợp lý, tổ công tác có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải quyết theo chính sách chung và tình hình cụ thể của TP. Việc này hoàn thành chậm nhất sau 120 ngày kể từ khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Trường Hoàng

Theo www.nld.com.vn

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.