Tổng cục Môi trường thông tin về 'một ngày thanh tra 3 DN'

12/10/2017 19:17

Tổng cục Môi trường vừa có văn bản làm rõ thông tin “Bộ TN&MT mỗi ngày thanh tra 3 DN” đề cập đến việc triển khai Kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017 của Bộ.

Trước phản ánh “Bộ TN&MT mỗi ngày thanh tra 3 DN” - Tổng cục Môi trường cho hay, đây là triển khai thực hiện Chỉ thị số 25 của Thủ tướng về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó giao Bộ tập trung thanh tra, kiểm tra đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200m3/ngày đêm trở lên.

Cục phó Nguyễn Xuân Quang, Tổng cục Môi trường, Cục phó mất trộm
Bộ TN&MT

Tổng cục Môi trường đã khẩn trương rà soát, lập danh mục và đề xuất Bộ phê duyệt Kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017 đối với 758 cơ sở.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi, thống nhất với các Bộ, ngành và địa phương, để đảm bảo kế hoạch thanh tra không chồng chéo, không ảnh hưởng đến DN theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ TN&MT, kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017 sau đó đã được điều chỉnh xuống còn 472 cơ sở.

Triển khai kế hoạch thanh tra, Tổng cục Môi trường đã huy động sự tham gia tổng lực của các đơn vị trực thuộc, thành lập 13 đoàn thanh tra, lấy nòng cốt chủ trì là 3 Cục: Kiểm soát hoạt động môi trường, Môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Môi trường miền Nam.

Các đoàn thành tra có đơn vị được trưng cầu giám định nước thải, khí thải và chất thải khác tham gia. Trưởng đoàn thanh tra là lãnh đạo của các đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch thanh tra. Các đoàn thanh tra được chia thành các tổ, tổ chức thanh tra ở các cơ sở dưới sự chỉ đạo của Trưởng đoàn thanh tra.

Nội dung thanh tra bao gồm chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường, cụ thể: Chấp hành các thủ tục hành chính; chấp hành quy định về thu gom, lưu giữ, xử lý hoặc chuyển giao xử lý chất thải; lắp đặt, vận hành các công trình bảo vệ môi trường; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xả thải; các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác.

Để đảm bảo các nội dung thanh tra nêu trên, thời gian thanh tra đối với mỗi đối tượng thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Trong từng đoàn thanh tra, các thành viên đều được Trưởng đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn và trước pháp luật về các nhiệm vụ đã được phân công, chỉ được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước khi đi công tác để thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng TN&MT, đến nay, Tổng cục Môi trường đã thanh tra đối với hầu hết các đối tượng theo kế hoạch.

Riêng đoàn thanh tra tại tỉnh Long An và đoàn Thanh tra tại tỉnh Gia Lai đang triển khai tiếp đến cuối tháng 10/2017 và đầu tháng 11/2017 sẽ kết thúc.

Cục phó mất trộm: Cựu Cục trưởng bác tin có mặt ở Long An

Ông Lương Duy Hanh, cựu Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bác thông tin ông có mặt tại Long An cùng đoàn công tác của Cục phó.

Cục phó mất trộm Nguyễn Xuân Quang: Tôi rất buồn lòng

Tôi rất buồn lòng. Đây là việc cá nhân của mình mà ảnh hưởng tới uy tín cá nhân tôi, ảnh hưởng cơ quan - ông Nguyễn Xuân Quang nói tại họp báo.

Thái Bình

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.