Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2013

01/01/2013 23:13

Nghị định 103/2012/NĐ - CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, thay thế Nghị định 70/2011/NĐ - CP được áp dụng từ ngày 1/1/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/1/2013.

Nguồn: misa.com.vn

Theo đó, từ ngày 1/1/2013 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1.650.000 - 2.350.000đ/tháng đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Mức lương tối thiểu được chia theo bốn vùng I, II, III, IV. Cụ thể, vùng I: 2.350.000đ/tháng; vùng II: 2.100.000đ/tháng; vùng III: 1.800.000đ/tháng; vùng IV: 1.650.000đ/tháng.

MINH PHÚC

Theo www.phunuonline.com.vn

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.