Ban Kinh tế TƯ kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư

11/01/2017 20:52

Ban Kinh tế TƯ phải phát huy tinh thần chủ động, kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư biện pháp, chủ trương để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Sáng nay, Ban Kinh tế TƯ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Dự hội nghị có ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình; Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc và lãnh đạo một số ban, bộ ngành TƯ.

Ban Kinh tế TƯ kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho rằng, trong bối cảnh năm 2017, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Kinh tế TƯ cần phát huy kết quả của phong trào thi đua yêu nước, tập trung hoàn thành Đề án “Tổng kết 10 năm (2006-2016) về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước, xã hội hóa dịch vụ công” và các Đề án trình hội nghị TƯ lần thứ 5 (khóa 12) sắp tới.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy các địa phương trong việc xây dựng chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội.

"Năm 2017 dự báo có nhiều biến động lớn về chính trị, kinh tế. Ban kinh tế phải nêu cao tinh thần chủ động, nhạy bén phát hiện vấn đề và kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những biện pháp, chủ trương để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hạn chế đến mức thấp nhất tác động từ môi trường bên ngoài vào nền kinh tế nước ta” - ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Ông Đinh Thế Huynh cũng đề nghị Ban Kinh tế TƯ tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức đáp ứng nhiệm vụ, trọng trách là cơ quan tham mưu chiến lược của TƯ Đảng.

Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả, thiết thực việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đặc biệt quán triệt Nghị quyết TƯ 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy sức mạnh trí tuệ, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Kinh tế TƯ trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Theo VOV

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.