Hơn 6,3 triệu người tham gia BHXH, BHYT

06/01/2017 23:31

Tại buổi họp mặt ngày 6-1, BHXH TP HCM cho biết từ đầu năm 2016 đến nay có thêm 13.157 doanh nghiệp tham gia BHXH cho 75.978 lao động.

Hơn 6,3 triệu người tham gia BHXH, BHYT

Tính đến ngày 31-12-2016, số người tham gia BHXH, BHYT là 6.364.816. Trong năm qua, cơ quan BHXH đã thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ BHXH cho 1.620.648 lượt người. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH đã chủ trì và tham gia thanh, kiểm tra 2.276 đơn vị sử dụng lao động, 34 cơ sở khám chữa bệnh, 465 đại lý thu đại diện chi trả; thực hiện thanh tra chuyên ngành về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại 14 đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên. Qua thanh - kiểm tra đã đề nghị thu hồi chế độ ngắn hạn 53 triệu đồng và quỹ BHYT hơn 5,5 tỉ đồng; các đơn vị sử dụng lao động đã khắc phục số tiền nợ quỹ BHXH, BHYT, BHTN hơn 81 tỉ đồng…

B.Ngọc

Theo www.nld.com.vn

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.