ĐH Huế công bố điểm chuẩn 2017 của 11 trường, khoa thành viên

31/07/2017 22:16

ĐH Huế vừa công bố điểm chuẩn đợt 1 tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị.

Điểm chuẩn vào 11 đơn vị trực thuộc ĐH Huế năm 2017 như sau:

Tuyển sinh 2017, Thông tin tuyển sinh, Tuyển sinh đại học, Điểm chuẩn đại học 2017, điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học, xét tuyển đại học

Tuyển sinh 2017, Thông tin tuyển sinh, Tuyển sinh đại học, Điểm chuẩn đại học 2017, điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học, xét tuyển đại học

Tuyển sinh 2017, Thông tin tuyển sinh, Tuyển sinh đại học, Điểm chuẩn đại học 2017, điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học, xét tuyển đại học

Tuyển sinh 2017, Thông tin tuyển sinh, Tuyển sinh đại học, Điểm chuẩn đại học 2017, điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học, xét tuyển đại học

Tuyển sinh 2017, Thông tin tuyển sinh, Tuyển sinh đại học, Điểm chuẩn đại học 2017, điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học, xét tuyển đại học

Tuyển sinh 2017, Thông tin tuyển sinh, Tuyển sinh đại học, Điểm chuẩn đại học 2017, điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học, xét tuyển đại học

Tuyển sinh 2017, Thông tin tuyển sinh, Tuyển sinh đại học, Điểm chuẩn đại học 2017, điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học, xét tuyển đại học

Tuyển sinh 2017, Thông tin tuyển sinh, Tuyển sinh đại học, Điểm chuẩn đại học 2017, điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học, xét tuyển đại học

Tuyển sinh 2017, Thông tin tuyển sinh, Tuyển sinh đại học, Điểm chuẩn đại học 2017, điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học, xét tuyển đại học

Tuyển sinh 2017, Thông tin tuyển sinh, Tuyển sinh đại học, Điểm chuẩn đại học 2017, điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học, xét tuyển đại học

Tuyển sinh 2017, Thông tin tuyển sinh, Tuyển sinh đại học, Điểm chuẩn đại học 2017, điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học, xét tuyển đại học

Thí sinh có thể vào mục Điểm chuẩn trúng tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh hoặc vào link sau: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/Search/AdmissionPoints để tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển.

Điểm xét tuyển được tính cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển = (M1 x HS1 + M2 x HS2 + M3 x HS3) x 3/(HS1 + HS2 + HS3) + Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có)

Trong đó: M1, M2, M3 lần lượt là điểm các môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển

HS1, HS2, HS3 lần lượt là hệ số các môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển.

Thí sinh nhập số báo danh hoặc họ tên để tra cứu kết quả xét tuyển.

Đối với những thí sinh xét tuyển theo phương thức học bạ (không có số báo danh) thì tra cứu kết quả theo họ tên.

Đối với những thí sinh xét tuyển theo phương thức học bạ kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu, có thể tra cứu kết quả xét tuyển theo số báo danh (trong kỳ thi tuyển sinh các khối năng khiếu) hoặc họ tên.

Thanh Hùng

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.