Đề thi thử nghiệm bài thi Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT quốc gia 2017

14/05/2017 15:53

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi minh họa bài thi Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi thử nghiệm môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi thử nghiệm môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi thử nghiệm môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi thử nghiệm môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.