Công bố đề thi minh họa 5 bài thi THPT quốc gia 2017

14/05/2017 15:17

Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố đề thi minh họa theo dạng thức bài thi giống như đề thi sẽ được sử dụng trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 sắp tới.

Đề thi minh họa bài thi Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi minh họa bài thi Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi minh họa bài thi Khoa học xã hội kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi minh họa bài thi Khoa học xã hội kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi minh họa bài thi môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT công bố đề thi minh họa bài thi môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi minh họa bài thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi minh họa bài thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi minh họa bài thi môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi minh họa bài thi môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Nguồn: Bộ GD-ĐT

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.