Làm ở công ty bảo hiểm nhân thọ: Những việc ít biết

10/02/2017 06:15

Nhiều người chỉ biết đến đội ngũ phát triển kinh doanh của công ty bảo hiểm nhân thọ mà ít biết rằng bên trong một công ty bảo hiểm, còn nhiều thú vị hơn nữa ở các phòng ban Tài chính, Marketing, Truyền Thông - Đối ngoại,...

Làm ở công ty bảo hiểm nhân thọ: Những việc ít biết

Doãn Phong

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.