Thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng

19/06/2017 17:51

Theo ông Bùi Gia Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức nhưng thị trường bảo hiểm tiếp tục có sự tăng trưởng.

Khối phi nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 19.136 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp chi bồi thường bảo hiểm gốc ước đạt 6.160 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường là 32%.

Khối nhân thọ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 27.349 tỷ đồng, tăng 29.16% so với cùng kỳ. Tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm, bao gồm chi trả giá trị hoàn lại, đáo hạn và sự kiện bảo hiểm, ước đạt 6.705 tỷ đồng.

hiệp hội bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ
Ông Bùi Gia Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Tổng tài sản ước đạt 194.071 tỷ đồng, tăng 22,73% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số đầu tư ước đạt 181.892 tỷ đồng, tăng 18,98% so với cùng kỳ. Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 140.813 tỷ đồng, tăng 24,14% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 32.298 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Bùi Gia Anh đánh giá, Bộ Tài chính đã hoàn thiện hơn khuôn khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ giúp thị trường bảo hiểm tăng trưởng theo hướng ổn định, lành mạnh hơn. Các quy định mới vừa có phần thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp, vừa tăng cường công tác quản lý giám sát.

Về lâu dài Bộ Tài chính cũng đang có kế hoạch để phát triển các loại hình bảo hiểm khác như bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm vi mô.

D.Anh

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.