Dự thảo môn Địa lí chương trình giáo dục phổ thông mới

03/02/2018 11:50

Dưới đây là Dự thảo môn Địa lí chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dưới đây là Dự thảo môn Địa lí chương trình giáo dục phổ thông mới.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Ở cấp THPT môn Địa lý là một trong các môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Đây là môn học vừa thuộc lĩnh vực khoa học xã hội (Địa lý kinh tế – xã hội) vừa thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên (Địa lý tự nhiên).

Môn Địa lý giúp học sinh nắm được những đặc điểm tổng quát của khoa học Địa lý, các ngành nghề có liên quan đến địa lý, khả năng ứng dụng kiến thức địa lý trong đời sống; đồng thời, củng cố và mở rộng nền tảng tri thức, kỹ năng phổ thông cốt lõi đã được hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản, tạo cơ sở vững chắc giúp học sinh tiếp tục theo học các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và tạo điều kiện thuận lợi để người học có định hướng đúng trong việc lựa chọn một số ngành nghề liên quan.

Ban Giáo dục

Có thể ban hành chương trình môn học vào tháng 4

Buổi họp báo giới thiệu dự thảo chương trình môn học phổ thông mới diễn ra từ 16h chiều ngày 19/1 thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới.

Dự thảo môn Âm nhạc chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Âm nhạc chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Giáo dục thể chất chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo mônGiáo dục thể chất chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo mônTin học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Tin học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo mônKhoa học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Khoa học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Lịch sửcấp THPT chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo môn Lịch sửcấp THPT chương trình giáo dục phổ thông mới.

Công bố dự thảo 20 chương trình môn học phổ thông mới

Chiều 19/1, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo chương trình môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Dự thảo mônLịch sử và Địa lý cấpTHCS chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảomônLịch sử và Địa lý cấpTHCS chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo mônLịch sử và Địa lý cấp tiểu học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dưới đây là dự thảo mônLịch sử và Địa lý cấp tiểu học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.