Chương trình phổ thông mới: Quyết làm từ 2019, nhất định đổi mới thi cử

Chương trình phổ thông mới: Quyết làm từ 2019, nhất định đổi mới thi cử

03/02/2018 18:49

Buổi họp báo giới thiệu dự thảo chương trình môn học phổ thông mới diễn ra từ 16h chiều ngày 19/1 thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới.

Dự thảo môn Tiếng Đức chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Tiếng Đức chương trình giáo dục phổ thông mới

03/02/2018 18:49

Dưới đây là dự thảo môn Tiếng Đức chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Sinh học chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Sinh học chương trình giáo dục phổ thông mới

03/02/2018 18:49

Dưới đây là dự thảo môn Sinh học chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Mĩ thuật chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Mĩ thuật chương trình giáo dục phổ thông mới

03/02/2018 18:48

Dưới đây là dự thảo môn Mĩ thuật chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2

Dự thảo chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2

03/02/2018 18:48

Dưới đây là dự thảo chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2, chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo chương trình môn Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12

Dự thảo chương trình môn Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12

03/02/2018 18:48

Dưới đây là dự thảo Chương trình môn Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12.

Dự thảo môn Tiếng Pháp chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Tiếng Pháp chương trình giáo dục phổ thông mới

03/02/2018 18:48

Dưới đây là dự thảo môn Tiếng Pháp chương trình giáo dục phổ thông mới.

Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới

Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới

03/02/2018 18:47

Trong dự thảo chương trình môn Ngữ văn ở chương trình phổ thông mới vừa công bố, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra phụ lục các văn bản (ngữ liệu) bắt buộc và gợi ý cho các tác giả SGK và giáo viên.

Dự thảo môn Tiếng Nga chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Tiếng Nga chương trình giáo dục phổ thông mới

03/02/2018 18:47

Dưới đây là dự thảo môn Tiếng Nga chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Tiếng Nhật chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Tiếng Nhật chương trình giáo dục phổ thông mới

03/02/2018 18:47

Dưới đây là dự thảo môn Tiếng Nhật chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Tiếng Hàn chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Tiếng Hàn chương trình giáo dục phổ thông mới

03/02/2018 18:47

Dưới đây là dự thảo mông Tiếng Hàn chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo chương trình Hoạt động trải nghiệm

Dự thảo chương trình Hoạt động trải nghiệm

03/02/2018 18:46

Dưới đây là dự thảo  chương trình hoạt động trải nghiệm, chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo môn Tiếng Trung Quốc chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự thảo môn Tiếng Trung Quốc chương trình giáo dục phổ thông mới

03/02/2018 18:46

Dưới đây là dự thảo môn Tiếng Trung Quốc chương trình giáo dục phổ thông mới.

Học sinh lớp 1 và 2 sẽ được làm quen tiếng Anh ở chương trình mới thế nào?

Học sinh lớp 1 và 2 sẽ được làm quen tiếng Anh ở chương trình mới thế nào?

03/02/2018 18:46

Điểm đáng chú ý nhất ở Chương trình giáo dục phổ thông mới là ở cấp tiểu học môn tiếng Anh được đưa vào thành môn học tự chọn cho lớp 1 và lớp 2.

Bộ KH-CN trực tiếp tham gia chương trình Tin học mới, đưa STEM vào giáo dục phổ thông

Bộ KH-CN trực tiếp tham gia chương trình Tin học mới, đưa STEM vào giáo dục phổ thông

03/02/2018 18:46

Tại buổi họp báo thường kỳ quý 4 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức chiều ngày 25/1, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã trả lời những vấn đề đang được báo chí quan tâm.

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.