VTVcab ký thoả thuận hợp tác với Trường Đại học Thương mại

09/01/2017 23:53

Ngày 09/01/2016, tại Hà Nội, Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Trường Đại học Thương mại chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược.

VTVcab ký thoả thuận hợp tác với Trường Đại học Thương mại

Lễ ký Thoả thuận hợp tác giữa VTVcab và Trường Đại học Thương mại

Theo Thỏa thuận hợp tác, VTVcab và trường Đại học Thương mại khẳng định sẽ tăng cường quan hệ hợp tác, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện, lâu dài, bền vững trên cơ sở khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên. Trường Đại học Thương Mại cam kết sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV VTVcab, cùng nghiên cứu, tổ chức hội thảo khoa học các cấp và bố trí các chuyên gia tư vấn, tham gia và các chương trình truyền hình theo chuyên đề kinh tế phát sóng trên VTVcab.

VTVcab ký thoả thuận hợp tác với Trường Đại học Thương mại

Ông Hoàng Ngọc Huấn – Tổng Giám đốc VTVcab

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Ngọc Huấn - Tổng Giám đốc VTVcab cho biết: “Với thế mạnh về truyền thông và quy mô tổ chức, VTVcab cam kết tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên của trường Đại học Thương mại thực tập, tham gia vào các hoạt động thực tế nghiên cứu nghề nghiệp tại VTVcab. Đồng thời, VTVcab sẽ đồng hành cùng trường Đại học Thương mại tổ chức các sự kiện ở quy mô các cấp, phối hợp tuyên truyền, quảng bá hoạt động của 2 đơn vị.”

Theo ông Huấn, hợp tác này sẽ góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tào nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

VTVcab ký thoả thuận hợp tác với Trường Đại học Thương mại

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Loan - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Loan - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại khẳng định: "Trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, các đơn vị phải từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, phát triển đội ngũ và hợp tác quốc tế. Vì thế, việc trường Đại học Thương mại và VTVcab ký thỏa thuận hợp tác chiến lược là bước quan trọng trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp giữa hai đơn vị".

Sự kiện ký thỏa thuận hợp tác này sẽ đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của hai đơn vị, đồng thời góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tào nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Vân Lam

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.