Trường báo chí sẽ xét tuyển sinh thêm môn Vật lý

17/02/2017 22:17

Theo Dự thảo Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 công bố mới đây, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã lên phương án xét tuyển sinh với tổ hợp mới có cả môn Vật lý.

Cụ thề về phương thức tuyển sinh năm 2017, Học viện này dự kiến sẽ xét tuyển theo 4 nhóm ngành/ngành:

Nhóm 1: Ngành Báo chí;

Nhóm 2 gồm các ngành: Triết học, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội;

Nhóm 3: Ngành Lịch sử;

Nhóm 4 gồm các ngành: Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

Trong từng nhóm ngành, Học viện quy định môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia. Riêng nhóm 1 (ngành Báo chí) tổ chức thi bổ sung môn: Năng khiếu báo chí.

Học viện sử dụng kết quả miễn thi THPT quốc gia bài thi môn Tiếng Anh để tuyển sinh.

Môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển, căn cứ kết quả thi THPT quốc gia được quy định cho từng nhóm ngành như sau:

Trường báo chí sẽ xét tuyển sinh thêm môn Vật lý

Như vậy, tổ hợp xét tuyển mới có môn Vật lý sẽ được xét tuyển cho nhóm ngành Báo chí.

Năm 2017, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tuyển 1.550 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành/chuyên ngành và tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển dự kiến như sau:

Trường báo chí sẽ xét tuyển sinh thêm môn Vật lý

Trường báo chí sẽ xét tuyển sinh thêm môn Vật lý

Trường báo chí sẽ xét tuyển sinh thêm môn Vật lý

Thanh Hùng

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.