Phân biệt “assistance” và “assistant” trong tiếng Anh

13/09/2017 05:18

Cách đọc của “assistance” và “assistant” gần giống nhau nhưng nghĩa của chúng thì khác nhau.

Tự học tiếng Anh, bí kíp học tiếng Anh

Assistance: /əˈsɪstəns/ sự giúp đỡ

Assistant: /əˈsɪstənt/ người giúp đỡ, trợ lý

Ví dụ:

- I am unable to drive without assistance from my glasses/Tôi không thể lái xe mà không có sự trợ giúp của cặp kính.

- Rees and his assistants work at Columbia University, New York/Rees và các trợ lý của anh ấy làm việc ở ĐH Columbia, New York.

  • Nguyễn Thảo

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.