Nỏ thần của An Dương Vương do ai chế tạo?

15/10/2017 17:19

Những người Việt đầu tiên ghi dấu với những phát minh, sáng chế, thiết kế đáng nể phục là ai?

Những người Việt đầu tiên ghi dấu với những phát minh, sáng chế, thiết kế đáng nể phục là ai?

Phương Chi

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.