Bài toán lớp 3 được cho là "95% trả lời sai"

20/03/2017 15:54

Một bài toán, được cho là toán lớp 3, với lời thách thức "95% trả lời sai" đang thu hút hàng nghìn người tham gia tính toán.

Câu trả lời của bạn là bao nhiêu?

bài toán, bài toán lớp 3

Phương Chi (st)

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.