13 cách nói "đùa thôi mà!" trong tiếng Anh

17/10/2017 10:53

Thay vì nói "just kidding", bạn có thể sử dụng những câu sau đây để diễn đạt ý "đùa thôi mà!"

Tự học tiếng Anh, bí kíp học tiếng Anh

– Just joking!

– Don’t take it seriously!

– Just teasing you!

– I’m just pulling your leg.

– I’m only being silly.

– I’m just poking fun at you.

– I’m just fooling around.

– Just trying to take the Mickey.

– I’m just messing with you.

– It was only a joke.

– I’m just having a laugh.

– I was only playing around.

– I was only jesting.

  • Nguyễn Thảo

Theo VietNamNet

Copyright © 2012 TinTuc.net. All rights reserved.